Hidrografia

El riu Matarranya, afluent de l’Ebre, és el més important de tot el Port. Neix al Prat d’En Rubera, terme municipal de la Sénia, fent la seva infantesa com a company dels grans Tossals d’En Cervera (1347 m.), de l’Embaila (1244 m.) i de Mont Negrell (1344 m.), segueix pel barranc de la Coscollosa, rep també aigües des de Millers i barranc de Capatx i s’obre pas per immenses parets de roca i els fantàstics monòlits que donen lloc a les meravelloses Gúbies del Parrissal. El seu cabal més tard s’enriqueix de gairebé totes les aigues del Port, ja que en són afluents els rius Pena, Ulldemó i Algars.

El riu Pena neix a l’aiguavessant O del Tossal dels Tres Reis i rep aigües del vessant E del Tossal d’en Canader. Juntament amb les aigues del riu Racó d’En Patorrat, nodreix el Pantà de la Pena.

El riu Racó d’En Patorrat neix al Rafalgarí, Pinar Pla a l’E del Tossal dels Tres Reis i també rep aigües del Coll de Manado i els aiguavessants occidentals del Rafalgarí i Boixet.

El riu Ulldemó neix al barranc de Regatxol i rep aigües des de la Vall del Mascar, parets N del Marturi, aiguavessants S de la Mola de Catí i de la Mola de Maclac.

El riu Algars neix al vessant N de la Mola de Catí, al barranc de la Paridora. Rep aigües des de Llinars, Terranyes i del complex Moletes de Venanci, Mola de Maclac. El barranc de la Paridora és imponent i feréstec en extrem.

El riu dels Estrets, afluent de l’Ebre, neix al vessant nord de l’Espina, augmenta el cabal mitjançant el riu d’En Piquer, vessants nord de la Muntanyola, barranc de Salt, des de la Gronsa i del complex Vacarissal, Punta de l’Aigua, Montsagre d’Horta i Tossal d’En Grilló (piló) en els seus aiguavessants N.

Amb això queda totalment format el drenatge O-N-NE, amb fantàstiques valls esglaonades per al conreu i masos ferms i acollidors (avui tot erm i abandonat) i engorjats infranquejables.

Als aiguavessants meridional, d’una verticalitat esglaonada on la carena posseeix les màximes altures del Massís dels Ports, els barrancs i torrents no ofereixen cabals importants, però cal anomenar els barrancs Vall d’En Bages, Fonts, Vall de la Conca, Vall Figuera, la Caramella i Covalta, al Racó d’Aigua Donzella.

Al SO de la serralada hi ha el riu Sénia; neix al barranc de la Fou, rep aigües del complex Plans, Mola del Boix, les Mirandes, el Retaule, Vall Canera, Mont Negrell, Embaila, Tossal d’En Cervera, Fredes, Cantaperdius i Montgó.

A la perifèria del massis hi ha el barranc de la Tenalla, i de la Pobla, afluents del Sénia on, a la confluència, construeixen actualment el Pantà d’Ulldecona.

Al S ens queden els barrancs de Vall de Bous, Gotellera, Vall i Lloret, com a més importants, però amb un cabal molt migrat, si bé les seves conques són prou receptores.

El Pantà d’Ulldecona va ser construit per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.