Archive for the Category » Publicacions «

Es reedita en català l’opuscle d’informació general del Parc Natural dels Ports

opuscleEn aquesta nova edició de l’opuscle, s’han revisat i actualitzat tots els continguts i s’han incorporat noves imatges.

Aquest nou opuscle és una versió revisada, corregida i actualitzada de l’anterior (2005), de la que ja s’havien esgotat tots els exemplars en català. Conté informació bàsica sobre el medi físic, fauna, flora, accessos, pobles, itineraris, refugis, consells, dades d’interès i un mapa amb els 10 llocs de visita recomanada.

La principal novetat d’aquesta edició consisteix en l’actualització de les dades i del mapa central. Tot i que s’ha mantingut el format, hi destaca especialment la millora en la presentació i en la qualitat de noves imatges a la portada i a l’interior.

El nou opuscle en català, juntament amb les versions en castellà, anglès i francès de 2005, es pot descarregar en PDF a l’apartat de Publicacions del portal de la Generalitat de Catalunya on també hi trobareu altra informació útil per als visitants.

Category: Publicacions  Comments off