Jordi Baucells

Pintor autodidacta en aquarel.la
Self-taught watercolor painter

aquest seré jo

Interessat/da amb el meu treball?
Interested in my Work?

Contacta amb mi i parlem
Contact me and let's talk.

jordi@baucells.com

Disfruto pintant ! I enjoy painting

M'agrada pintar especialment amb aquarel·la.

M'agrada dir que els quadres els pintem el pigment, l'aigua i jo. Això implica una gran dificultat perquè pots aconseguir un bon resultat o no. L'aquarel.la és una tècnica difícil i jo l'he aprés de forma autodidacta totalment. Però m'agrada la forma en com es va creant el quadre fins al resultat final, capa a capa. M'interessen especialment les persones, les cares, perquè expressen emoció i sentiments.
Pots veure tots els meus treballs a Instagram

I especially like to paint with watercolor. I like to say that the paintings are painted by pigment, water and me. This involves a lot of difficulty because you can get a good result or not. Watercolor is a difficult technique and I learned it in a totally self-taught way. But I like the way the painting is created until the end. end result, layer by layer.I am especially interested in people, faces, because they express emotion and feelings.
you can see all my work at Instagram